Môj košík
Slovensky English Deutsch Česky Polski Magyar Russian >:   
ŠKOLA OSOBNOSTNÉHO VZDELÁVANIA

ŠKOLA OSOBNOSTNÉHO VZDELÁVANIA, INTELEKTU, KRÁSY, ZDRAVIA A MLADOSTI V MOTÝĽOM DOME.

To, čím sa dokážeme naozaj nasýtiť je umenie byť životom samým. Uskutočňovať svoje sny tvoriť nové kúsky seba, svojho Ja”

Seba-dotváranie je nový spôsob intelektuálnej zábavy, vzrušujúca spoločenská a osobná hra života naplno, zmysluplné použitie voľného času je najväčšia  investícia dňa,  ktorá nás obsype šťastím a zlatom.

Voľný čas, potreba zabávať sa, byť šťastný je vaša zlatá akcia a rozmnožiť ju môžete zaslaním prihlášky na zábavné osobnostné vzdelávanie teraz a tu.Štúdium je pokračovaním klasického vzdelania s cieľom rozvinúť intelektuálne a duševné schopnosti, naučiť sa používať životné situácie na objavenie osobnej výnimočnosti, objavovanie seba. Mnohé činností, ktoré bežne vykonávame môžu dobre slúžiť na nepretržite tvorenie a hneď aj používanie výnimočných vlastností, nových schopností a osobných kvalít – AKTÍVNE PESTOVANIE ZDRAVIA, KRÁSY A MLADOSTI.

Osobnostné vzdelávanie sa uskutočňuje :
V Motýľom dome – v Hoteli Galéria, ktorý bol cielene vybudovaný ako prostredie určené na získavanie nových poznatkov a skúseností, čiže motivačných pobytov a poznávacej turistiky zameranej na sebaobjavovanie a sebazdokonaľovanie. Využíva spojenie pôsobenia prostredia, nových vedeckých poznatkov a pozitívne pôsobiaceho umenia. Zmena prostredia, spojenie vedeckých poznatkov a umenia vhodného pre príjemné a spontánne osvojenie si nového štýlu bytia. To všetko predstavuje dobré podmienky na dotváranie osobnosti a nadobudnutie schopnosti používať každodenné situácie pre uskutočnenie ideálov mladosti, krásy a zdravia, na prirodzený osobnostný rast, zvyšovanie osobnej úspešnosti a kvality života. Sebavzdelávanie má zábavný charakter spojený s dobrými pocitmi z novoobjavovaných schopností a ich využitia v praxi. Vychádza z voľného výberu tém, motivácií a podnetov podľa momentálnej dispozície a idividuálnej potreby. Lektor má  funkciu predovšetkým sprievodcu.

Súčastou je tiež zdieľanie a prezentácie osobných skúseností študentov.

Vzdelávanie je vhodné:

  • pre široké spektrum záujemcov o odborný prístup k pestovaniu osobných kvalít a schopností k uskutočnovaniu ideálov mladosti, krásy a zdravia

  • ľudí s chronickými zdravotnými problémami – alergie, astma, diabetes, nadváha, znížená imunita a pod., čo sa spája so zdravým životným štýlom, duchovnou vyrovnanosťou, odbúraním stresu, a pochopením princípov kvantovej fyziky a jej účinkov na spúšťanie nových transformačných procesov.Od 16.1.2016 je spustené prihlasovanie na konkrétny termín. Po obdržaní vašej prihlášky Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch o spresnení termínu.

Po vytvorení študijného krúžku účastníkov vzdelávania( študentov) so záujmom o podobné témy s približne podobnými predpokladmi byť úspešnými, Vás budeme v nasledujúcich dňoch informovať kedy bude Váš krúžok zahájený. Keďže nám záleží na optimálnom zložení krúžku, uvítame Vašu návštevu a zoznámenie sa s možnosťou vzdelávania, aby študijný krúžok, do ktorého budete prípadne zaradení Vám plne vyhovoval.

Suma sebavzdelávania : 15 eur/ 1 osoba/ deň.

Školné za vzdelávanie sa znižuje v prípade viacsemestrálneho sebavzdelávania s ohľadom na nároky a požiadavky na základe konzultácie. Osobitná zľava pri väčšom počte samostatnej skupiny a taktiež zľavu ponúkame aj pre viacčlennú rodinu.Vzdelávanie je certifikované v rámci zdravého životného štýlu, zvyšovania osobnostných kvalít a úspešnosti v zamestnateľnosti certifikátom Ministerstvom Školstva, Vedy a Výskumu SR, pričom môžete získať diplom o nadobudnutí vzdelania 1, 2.alebo 3. stupňa.


Viac info:

  1. Čo môžete získať v škole sebavzdelávania
  2. Praktické výhody a nástroje dôležité pre rýchly pokrok
  3. Prostredie
  4. Priebeh osobnostného vzdelávania


freedesign by AGLO solutions 2003, powered by syscom