Môj košík
Slovensky English Deutsch Česky Polski Magyar Russian >:   
ŽILOVÝ SYSTÉM - doplnky výživy

Ochorenia žilového systému dolných končatín patria u nás k veľmi častým chorobám, ktoré postihujú pacientov v produktívnom veku a často bývajú príčinou zníženej pracovnej výkonnosti alebo práceneschopnosti.

Podľa rôznych štatistík na žilové ochorenia dolných končatín trpí 10 – 16 % populácie. Výskyt sa líši podľa vekových skupín, pohlavia, pracovného zaradenia a pod. U ľudí stredného veku môže výskyt kŕčových žíl dosahovať až 50 %, pričom dva až trikrát častejšie sú postihnuté ženy.

Podkladom ochorenia sú nefunkčné chlopne v žilách dolných končatín, čo môže viesť k obráteniu toku krvi a jej hromadeniu v povrchových žilách uložených najbližšie k povrchu kože. Tieto žily sa potom rozširujú, kľukatia a bolia (tzv. varixy). V neskorších štádiách môžu vzniknúť kožné vredy alebo opuchy končatín a ochorenie môže vyústiť až do zápalu a uzáveru (trombotizácia) žíl.

SÚVISIACE TÉMY: 

Ochrana zdravia kapilár a drobných povrchových žíl

Ochrana povrchových žíl pri oslabení žilovej steny
Ochrana žíl pri zápalových procesoch
Ochrana žíl pri tvorbe krvných zrazenín
Ochrana žíl pri zúžení priesvitu ciev krvnou zrazeninou a obmedzení prietoku
Ochrana žíl pri hromadení krvi v dolných končatinách
Ochrana povrchých žíl pri nepriechodnosti hlbokých žíl

Usmernenie stravovania a pohybových aktivít

ŽILOVÝ SYSTÉM-CIELENÁ ZOSTAVA PRÍPRAVKOV

Zrazenina na žilovej stene sa postupne zväčšuje, vedie k zúženiu priesvitu žily a spomaleniu krvného prietoku, neskôr môže viesť k úplnému blokovaniu prietoku krvi hĺbkovým žilovým systémom. Medzi hĺbkovým a povrchovým žilovým systémom sú žilové spojky. Tieto žilové spojky obsahujú chlopne, ktoré za normálnych okolností riadia prúdenie krvi len z povrchového žilového systému do hĺbkového, nie naopak. Pri nepriechodnosti hĺbkového žilového systému tieto chlopne zlyhajú a krv začne prúdiť z hĺbkového systému do povrchového. Cez povrchový žilový systém prúdi za normálnych okolností len 10% krvi, zvyšných 90% prúdi hĺbkovým systémom. To pri nepriechodnosti hĺbkového systému spôsobí, že zvýšená náplň v povrchových žilách vedie k ich rozšíreniu ak prílišnému tlaku na ich cievnu stenu, ktorá sa začne stenčovať. Výsledkom toho je tvorba vakovitých rozšírenín povrchových žíl (varixov). 

freedesign by AGLO solutions 2003, powered by syscom