Môj košík
Slovensky English Deutsch Česky Polski Magyar Russian >:   
OCHRANA ZDRAVIA PRI ALERGIÁCH

Podstatou alergických ochorení je hypersenzitívna (prehnaná) reakcia organizmu na látky, ktoré sú bežne prítomné v prostredí. Pri prvom styku s látkou, ktorá pôsobí na organizmus ako alergén, má organizmus niektorých ľudí vrodenú tendenciu produkovať IgE protilátky proti týmto alergénom. Pri opätovnom styku s týmto alergénom sa v organizme spúšťa alergická reakcia - komplexná reakcia sprostredkovaná najčastejšie látkou nazývanou histamín. Alergická reakcia postihuje rôzne orgány a orgánové systémy (sliznica nosa, spojovky, priedušky - astma, koža). 

SÚVISIACE TÉMY:

Spustenie komplexnej reakcie v postihnutom tkanive sprostredkované histamínom

Alergia nie je daná iba dedičnosťou
Alergia je neprimeraná reakcia organizmu na látky, s ktorými sa väčšina z nás stretáva v bežnom prostredí, pričom nos a oči sú časti tela, ktoré alergia postihuje najčastejšie. Na Slovensku trpí približne 40 percent populácie niektorým z prejavov alergie a najvýraznejšie sa prejavuje u starších detí a mladistvých. Postihuje celý organizmus, kedy môže prechádzať z jedného druhu alergie do iného (ekzém, potravinová alergia, bronchiálna astma a iné). Pravdepodobnosť alergie rastie výskytom alergií v rodine. Rozšírenie alergií nie je dané len dedičnosťou , ale hlavne zmenami vonkajšieho prostredia a životného štýlu. Až 40 percent populácie má k nejakému typu alergie vrodené predpoklady a patrí medzi atopikov. Atopik sa môže kedykoľvek počas života zmeniť na alergika. Aj napriek tomu, že je známych asi 20 000 alergiu vyvolávajúcich látok, pričom 90 percent alergikov má alergiu na pele, roztoče, srsť zvierat, plesne, potraviny, jedy z hmyzu a pod.

Astma býva neraz nesprávne liečená antibiotikami
Bronchiálna (priedušková) astma je chronické zápalové ochorenie tkaniva dýchacích ciest, pri ktorom sa vyplavujú zápalové mediátory (látky spôsobujúce zápal v dýchacích cestách), čo spôsobuje stiahnutie dýchacieho svalstva s opuchom dýchacích ciest a zvýšením ich reaktivity. Jedným z prvých varovných príznakov ochorenia je kašeľ po námahe alebo dlhodobý kašeľ, ktorý sa opakovane lieči antibiotikami bez zreteľného efektu. Astma sa môže prejavovať aj ťažkosťami s dýchaním po námahe, prípadne po infekcii dýchacích ciest, pričom sa pridružia aj piskoty sprevádzajúce dýchanie. Pri čerstvo sa rozvíjajúcej astme môže byť jediným príznakom ochorenia suchý, dráždivý dlhodobý kašeľ alebo kašeľ v určitých záchvatoch, a to najmä nadránom a po námahe.

freedesign by AGLO solutions 2003, powered by syscom