Môj košík
Slovensky English Deutsch Česky Polski Magyar Russian >:   
NA PODPORU IMUNITY

Imunitný systém chráni organizmus pred cudzími látkami a pôvodcami ochorení. Taktiež pomáha udržať rovnováhu (homeostázu) organizmu v stresových situáciách.

  

SÚVISIACE TÉMY:

Oslabená Imunita

IMUNITA- CIELENÁ ZOSTAVA PRÍPRAVKOV

Imunitný systém chráni organizmus pred cudzími látkami a pôvodcami ochorení. Taktiež pomáha udržať rovnováhu (homeostázu) organizmu v stresových situáciách. 

Imunitu rozoznávame nešpecifickú a špecifickú. 
Nešpecifická imunita je vrodená. Je to prirodzená odolnosť organizmu proti pôvodcom infekcií a iným cudzorodým bunkám. 
Špecifická imunita je uskutočňovaná zložitými dejmi, v ktorých sú rozhodujúce biele krvinky - lymfocyty. Podľa spôsobu vzniku a funkcie ich rozdeľujeme na B a T. 

  • B-lymfocyty vykonávajú protilátkovú obranu. Stykom s antigénom (cudzorodá látka), ktorý prenikol do tela, sa B-lymfocyty aktivujú, premieňajú sa na plazmatické bunky a vytvárajú protilátky bielkovinového charakteru - imunoglobulíny. Tie cirkulujú v krvi a dostávajú sa do rôznych telových sekrétov. Protilátky antigén viažu a zneškodňujú. Ak sa stretne organizmus s tým istým antigénom druhýkrát, tvoria sa protilátky rýchlejšie a vo väčšom množstve. Protilátková imunita má pre špecifickú obranu organizmu proti infekcii zásadný význam.

  • T-lymfocyty vykonávajú bunkovú obranu. Rozoznávajú cudzorodé bunky a produkciou cytotoxických látok ich ničia. Preto napr. spôsobujú neprijatie transplantovaných orgánov a tkanív. Pomocou zvláštnych látok (imunosupresívnych) možno túto činnosť T-lymfocytov obmedziť alebo potlačiť.

Poruchy imunitného systému, ktoré majú pri kontakte s pôvodcami ochorení alebo s cudzími látkami za následok nedostatočnú alebo chýbajúcu imunitnú reakciu organizmu, vedú u postihnutých k: zvýšenej náchylnosti na infekcie (častý výskyt infekcií, ťažší priebeh infekcií), náchylnosti na niektoré ochorenia, výskytu vážnych systémových ochorení.


freedesign by AGLO solutions 2003, powered by syscom