Môj košík
Slovensky English Deutsch Česky Polski Magyar Russian >:   
PRAKTICKÉ VÝHODY A NÁSTROJE DÔLEŽITÉ PRE RÝCHLY POKROK

Dĺžku osobnostného vzdelávania (pobytu) v Motýľom dome a výber tém vzdelávania je možné prispôsobiť individuálnym potrebám a záujmom študentov, od dvojdňového po priebežné. Na ubytovanie slúži hotelová časť so zázemím, a integrovaná časť s motivačnou a informačnou funkciou individuálneho poznávacieho prostredia, zábavnou formou. Pozoruhodnosťou je, že sa “Motýli dom” umiestnil na 45. mieste z pomedzi najpozoruhodnejších stavieb sveta.

 • zamilovanie si používania umenia a najnovšie poznatky vedy na vytváranie aktívnej motivácie starostlivosti o seba, pestovanie krásy, zdravia, omladzovania ,objavovanie spôsobov prijímania  nových schopností

 • príležitosť naučiť sa byť učiteľom sebe samému a užívať si pocit blaženosti z novovytvorených vlastností v rôznych životných situáciách. Aj nepríjemné situácie môžete vďaka novým poznatkom a skúsenostiam použiť na svoj rast.

 • priebežne aktualizovaný výber kníh a najdôležitejších informácií pre jednotlivé témy v slovenčine, angličtine a nemčine. Skriptá obsahujú príbehy osobnej premeny spracované zábavnou formou.

 • témy seminárov sú postavené na holografickom princípe, takže všetky súvisia so všetkými, dá sa k ním pristupovať v rôznom poradí a navzájom sa pritom dopĺňajú na úrovni komplexnejšieho porozumenia témy. Vďaka tomu je väčšinou možné témy voliť na základe reálnych potrieb študentov, a ich individuálneho prístupu, a dosiahnuteho pokroku. Bez zväzujúcej a zbytočne obmedzujúcej časovej náväznosti a poradia tém. Zachová sa tak slobodné rozhodovanie študenta o využití inšpirácie podnetov z tém k dosiahnutiu svojho maximálneho pokroku.

 • k dispozícii je priebežne aktualizovaný výber nástrojov a motivačných  prostriedkov pre vzdelávanie ako je: hudba, umelecké diela, sekvencie z filmov, pohybové ukážky z tai-chi, kung-fu zušľachtujúce telo a podporujúce prežívanie reálneho stavu ideálu, mladosti a krásy, vytváraného tvorivým používaním vedomia

 • vybranie optimálnych kombinácií prírodných látok na starostlivosť o krásu a zdravie

 • priestor pre prezentáciu podnetov, nápadov ostatným účastníkom krúžku, vytváranie nových priateľstiev

 • karaoke v spievaní mantier na hudobnom pozadí, karaoke v čítaní úryvkov príbehov z literárnych diel, v ktorých autor zachytil nový spôsob života a osobnostných premien. Slúži hlavne na objavovanie moci hovoreného slova.  

 • výbery videí a priamych prenosov najlepších prednášok súčasných výnimočných osobností, a súvisiace pozoruhodné udalosti zo sveta osobnostného rozvoja

 • k dôležitým materiálom pri štúdiu patrí aj individuálny výber abstraktných interierových prvkov, ktoré podnecujú činnosť pravej hemisféry, abstraktné vnímanie kvality krásy a dynamiky pulzujúceho života, vo vnútri a vonku. Sú nápomocné pri osvojovaní si princípov abstraktného jazyka potrebného pri dotváraní osobnosti.

 • Motýlí dom je vo svojej podstate ucelená galéria obrazov a abstraktných interierových prvkov zameraných na učenie sa abstraktného stavového jazyka, vnímanie, uchovávanie a zaznamenávanie stavu radosti, slobody a vnútornej dynamiky.

 • výhodou je diplom o absolvovaní certifikovaného vzdelávania na zvyšovanie pracovnej výkonnosti, charakterových vlastností a osobnostných kvalít

 • výhodou je aj možnosť získať osobnú skúsenosť s obrazmi alebo interierovými prvkami, ktoré pozitívne pôsobia na dotváranie osobnosti s možnosťou priamej objednávky. Napríklad abstraktný stôl, abstraktné dvere alebo kópia vybraného obrazu. Využiť ich na dotvorenie interiéru kancelárie alebo bytu. Cielene vyladený interiér vhodnými abstraktnými prvkami priebežne používanými, ako sú: dvere, kuchynský alebo pracovný stôl, prenáša do činnosti, ktoré vykonávame a kvalít, ktoré sú na nich abstraktne zaznamenané.

Osobitné podporné prostriedky:

 • bar inšpirácie a motivačných  prostriedkov

 • farebne abstraktné odevy. Možnosť si vyskúšať farebne vyladený odev na odpútanie sa od starých vzorcov sebavnímania rutinného prežívania prítomnosti, ktorý si môžete v motýľom dome aj objednať.

 • kaderníctvo a  vizáž, na zladenie účesu a vyladenie vzhľadu s charakterom osobnosti v spojení so starostlivosťou o vlasy a pokožku pri: padaní vlasov a zhoršenom stave pokožky tvare a rúk


SPÄŤfreedesign by AGLO solutions 2003, powered by syscom