Môj košík
Slovensky English Deutsch Česky Polski Magyar Russian >:   
PRIEBEH OSOBNOSTNÉHO VZDELÁVANIA

 1. Voľný výber témy študentom podľa toho, ktorá téma práve teraz vyvoláva u študenta dobrý pocit a vnútornú  potrebu vytvoriť si a zažiť svoj nový osobný príbeh sebaobjavovania.

 2. Krátke občasne inšpirujúce konzultácie, diskusie s lektorom a ďalšími  študentmi rezonujúcimi s témou.

 3. Priebežne používanie informačno- motivačného baru s výberom technických prostriedkov a  inšpiračných nástrojov na utváranie a osvojovanie si nových vlastností a osobných kvalít:

 • výber nalaďovacej hudby a mantier, playlisty videí: svetové  osobnosťi onneness meditácie – priame vyžarovanie energie osobnosti, obrazu vnútornej lásky a dobra, gestami, výrazom tváre, zvukmi, …

 • výnimočne úspešné videá svetových majstrov pre riadenú prácu s vedomím a meditáciou  (v zvolenom jazyku)

 • zaraďovanie vybraných pasáží z filmov aktivujúcich tvorivé vedomie

 • poskytovanie výberu 100 najdôležitejších podporných prírodných látok a doplnkov výživy pre pestovanie zdravia a krásy

 • informačno- motivačný bar tiež poskytuje:

 1. karaoke v čítaní vybraných výnimočných textov dňa a individuálnych textov študentov

 2. karaoke v spievaní mantier na hudobnom pozadí, ktoré v skratke zachytávajú základné princípy tvorenia reality vedomím

 • poskytnutie izby s príslušenstvom pre individuálnu prácu a ubytovanie

 • možnost zaraďovania výberu vôní k jednotlivým aktivitám na zoznámenie sa s princípmi ich pôsobenia a s ich významom pri inšpirovaní k používaniu pravej hemisféry

 • vybrané ukážky z videí a prezentovaní pohybov z tai-chi a čchi-kungu, vedenie pri ich používaní a zoznamovaní sa s princípmi ich pôsobenia

 

V priebežnom osobnostnom vzdelávaní je možné pokračovať aj externou formou.

SPÄŤfreedesign by AGLO solutions 2003, powered by syscom